Preskocit navigáciu

Aktuálne vyhlásené výberové konania


Názov Popis Stiahnuť
Výberové konanie 1DS/2019 - výberové konanie pre absolventov dobrovoľnej vojenskej prípravy na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje 27. septembra 2018 výberové konanie pre absolventov dobrovoľnej vojenskej prípravy na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov takto:

Názov výberového konania: Výberové konanie pre absolventov dobrovoľnej vojenskej prípravy na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba podľa § 27 zákona č. 281/2015 Z. z.

Predpokladaný nástup: február a marec 2019

Názov funkcie: Funkcie sú uvedené v „Zozname funkcií zaradených do výberového konania 1DS/2019 a prehľade ďalších požiadaviek“.

Žiadosť je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 18. októbra 2018.
Výberové konanie 1DS/2019 - výberové konanie pre absolventov dobrovoľnej vojenskej prípravy na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov [pdf] (219.27 kB)
Výberové konanie 2DS/2019 - výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje 28. septembra 2018 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov takto:

Názov výberového konania: Výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov

Druh štátnej služby: dočasná alebo stála štátna služba podľa § 27 a § 29 zákona č. 281/2015 Z. z.

Predpokladaný nástup: február, marec 2019

Názov funkcie: Funkcie sú uvedené v „Zozname funkcií zaradených do výberového konania 2DS/2019 a prehľade ďalších požiadaviek“.

Žiadosť je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 19. októbra 2018.
Výberové konanie 2DS/2019 - výberové konanie  na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov [pdf] (222.66 kB)
Výberové konanie 3DS/2019 - výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov vo vojenskej polícii [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje 16. októbra 2018 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov takto:

Názov výberového konania: Výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov vo vojenskej polícii.

Druh štátnej služby: dočasná alebo stála štátna služba podľa § 27 a § 29 zákona č. 281/2015 Z. z.

Predpokladaný nástup: február, marec 2019

Názov funkcie: Funkcie sú uvedené v „Zozname funkcií zaradených do výberového konania 3DS/2019 a prehľade ďalších požiadaviek“.

Žiadosť je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 8. novembra 2018.

Výberové konanie 3DS/2019 - výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov vo vojenskej polícii [pdf] (223.26 kB)

Skočiť na menu
Share