Preskocit navigáciu

Aktuálne vyhlásené výberové konania


Názov Popis Stiahnuť
Výberové konanie 2P/2019 - Výberové konanie na funkciu čakateľ - prípravná štátna služba [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje 19. novembra 2018 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov takto:

Názov výberového konania: Výberové konanie na funkciu čakateľ - prípravná štátna služba

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z. z.

Predpokladaný nástup: marec 2019

Názov funkcie: čakateľ

Žiadosť je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 12. decembra 2018.
Výberové konanie 2P/2019 - Výberové konanie na funkciu čakateľ - prípravná štátna služba [pdf] (215.26 kB)
Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - I. stupeň vysokoškolského štúdia a magisterský študijný program. [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje 10. decembra 2018 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov takto:

Názov výberového konania: Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - I. stupeň vysokoškolského štúdia a magisterský študijný program.

Druh štátnej služby: Prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z.z.

Názov funkcie: Kadet Akadémie ozbrojených síl generála M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši :

1. študent AOS - I. stupeň vysokoškolského štúdia, denné štúdium (kontinuálne pokračuje II. stupňom VSŠ),

2. študent Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach – I. stupeň vysokoškolského štúdia, denné štúdium,

3. študent Fakulty vojenského zdravotníctva v Hradci Králové, Univerzita obrany, Brno / Lekárskej fakulty v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Praha, 6-ročný magisterský študijný program Vojenské všeobecné lekárstvo.

4. študent Fakulty vojenského leadershipu, Univerzita obrany, Brno, 5-ročný magisterský študijný program / Riadenie a použitie ozbrojených síl, špecializácia Veliteľ chemických jednotiek.

Predpokladaný nástup: 2. augusta 2019

Žiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 15. marca 2019 (pre študent AOS I. stupeň, študent Leteckej fakulty TUKE I. stupeň, študent Fakulty vojenského zdravotníctva) a do 12.apríla 2019 (pre študent Fakulty vojenského leadershipu).
Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl  - I. stupeň vysokoškolského štúdia a magisterský študijný program.  [pdf] (246.68 kB)
Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - II. stupeň vysokoškolského štúdia [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje 10. decembra 2018 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov takto:

Druh štátnej služby: Prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z.z.

Názov funkcie: Kadet Akadémie ozbrojených síl generála M.R. Štefánika v Liptovskom
Mikuláši (študent Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach – II. stupeň
vysokoškolského štúdia, denné štúdium).

Predpokladaný nástup: 2.augusta 2019

Žiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 12. apríla 2019.


Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - II. stupeň vysokoškolského štúdia [pdf] (234.75 kB)
Predĺženie termínu na podanie žiadostí do výberového konania na funkciu čakateľ - prípravná štátna služba – 2P/2019 [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Služobným predpisom č. 112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania vyhlásil 19. novembra 2018 výberové konanie na funkciu čakateľ - prípravná štátna služba.
Pôvodný termín podania žiadosti o prijatie na funkciu čakateľ - prípravná štátna služba, stanovený vo vyhlásenom výberovom konaní, sa predlžuje
do 10. januára 2019.
Ostatné náležitosti výberového konania zostávajú nezmenené.
Predĺženie termínu na podanie žiadostí do výberového konania na funkciu čakateľ - prípravná štátna služba – 2P/2019  [pdf] (215.26 kB)

Skočiť na menu
Share