Preskocit navigáciu
Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - I. stupeň vysokoškolského štúdia a magisterský študijný program. [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania vyhlasuje 13. novembra 2017 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov.

Druh štátnej služby: Prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z.z.

Názov funkcie: Kadet Akadémie ozbrojených síl generála M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši :
1. študent AOS - I. stupeň vysokoškolského štúdia, denné štúdium,
2. študent Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach – I. stupeň vysokoškolského štúdia, denné štúdium,
3. študent Fakulty vojenského zdravotníctva v Hradci Králové, Univerzita obrany, Brno / Lekárskej fakulty v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Praha, magisterský študijný program Vojenské všeobecné lekárstvo.

Predpokladaný nástup: august 2018.

Žiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 15. marca 2018. Ak občan podá žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť žiadosť aj písomne najneskôr do 5 dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.
Výberové konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - I. stupeň vysokoškolského štúdia a magisterský študijný program.  [pdf] (126.1 kB)

Skočiť na menu
Share