Preskocit navigáciu
Výberové konanie 3DS/2018- na obsadenie funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov [pdf] Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon “) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania vyhlasuje 19. januára 2018 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov.

Druh štátnej služby: dočasná alebo stála štátna služba podľa § 27 a § 29 zákona

Názov funkcie: Funkcie sú uvedené v „Zozname funkcií zaradených do výberového konania 3DS/2018 a prehľade ďalších požiadaviek"

Predpokladaný nástup: jún, júl 2018

Žiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 12. februára 2018. Ak občan podá žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť žiadosť aj písomne najneskôr do 5 dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.
Výberové konanie 3DS/2018-  na obsadenie funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov   [pdf] (265.12 kB)

Skočiť na menu
Share