Zdokonažovacia príprava Personálneho úradu


Zdokonažovacia príprava Personálneho úradu
   Na základe „Plánu prípravy Personálneho úradu na mesiac september 2019“ a v súlade s úlohovým listom NGŠ OS SR k vykonaniu cvičenia v hádzaní ručných granátov RG-4 vykonali dňa 26.09.2019 PrV PÚ OS SR zamestnanie zo Zdokonažovacej prípravy (strelecká príprava) v priestore Bariérovej strelnice Sučany.

Hlavným ciežom Zdokonažovacej prípravy bolo vykonanie praktického cvičenia v hádzaní útočného granátu RG-4 z miesta. Riadiaci zamestnania pplk. Ing. Róbert MEŠKO na úvod zamestnania cvičiacich preveril z podmienok plnenia cvičenia a bezpečnostných opatrení. Po úvodnom preskúšaní cvičiacich bol vykonaný nácvik hádzania ručných granátov kde si cvičiaci prakticky precvičili činnos vojaka v hádzaní cvičných RG-5. Následne bolo vykonané cvičenie v hádzaní útočného granátu RG-4. Obidva pracoviská riadil kpt. Ing. Petr SOPÓCI.

Dodržiavaním bezpečnostných opatrení a zodpovednou prípravou zamestnania bol ciež zdokonažovacej prípravy splnený.


Zdokonažovacia príprava Personálneho úraduZdokonažovacia príprava Personálneho úradu

Autor: pu os sr - Dátum: 01.10.2019
Čítanos: 3633
Verzia pre tlač

Skoči na menu