Príslušníci Personálneho úradu OSSR v operácii Spoločná zodpovednosť


Príslušníci Personálneho úradu OSSR v operácii Spoločná zodpovednosť
V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na Slovensku, Ministerstvo obrany SR vyčlenilo v rámci operácie Spoločná zodpovednosť na pomoc rezortu zdravotníctva príslušníkov Ozbrojených síl SR. Do operácie bolo zapojených aj 32 príslušníkov Personálneho úradu Ozbrojených síl SR. Vojaci sa podieľali na plnení úloh logistického zabezpečenia a podpory operácie a plnili úlohy veliteľov odberných tímov v miestach ich zriadenia. Spolu so zdravotníkmi, príslušníkmi polície, samosprávy a štátnej správy vykonávali plošné testovanie obyvateľov na ochorenie COVID – 19. Sme hrdí, že práve Ozbrojené sily SR boli poverené touto úlohou s cieľom potlačiť neviditeľného nepriateľa – ochorenie COVID 19. Naša krajina potrebuje svojich vojakov, ktorých úlohou je chrániť svoju vlasť, pomáhať vždy a všade kde je treba. Po splnení úloh v operácii, príslušníci personálneho úradu pokračujú vo výberových konaniach k prijatiu občanov do štátnej služby profesionálneho vojaka, v posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a vykonávaní psychodiagnostických vyšetrení. Zároveň vrcholí výber na dôstojnícke funkcie z radov mužstva a poddôstojníkov, ktorý organizuje Odbor personálnych činností.


Autor: pu ossr - Dátum: 11.11.2020
Čítanosť: 4438
Verzia pre tlač

Skočiť na menu